Teoria

Dla osób chcących pogłebić swoją wiedzę z zakresu elektryki, elektroniki oraz automatyki przemysłowej prezentujemy nowy dział, w którym zostały zamieszczone sprawozdania z przeprowadzonych przez nas badań urządzeń, obiektów matematyczno-fizycznych. Zamieszczamy rozważania oraz wnioski przeprowadzonych badań. Udostępnione dokumenty mogą również pomóc przygotować się do zajęć laboratoryjnych oraz teoretycznych studentom uczelni technicznych oraz uczniom liceów profilowanych, gdyż szereg zagadnień poruszonych tutaj może pokrywać się z materiałem naukowym.

Zapraszamy do lektury.

Automatyka budynkowa - system LCN Badanie falownika tranzystorowego Badanie generatorów RC Badanie liczników Badanie prostownika sterowanego Badanie przekształtników statycznych niesterowalnych z filtrem biernym - PNzF Symulator układu regulacji z regulatorem PID Badanie rejestrów Badanie rezonansu napięciowego Badanie silnika indukcyjnego liniowego Badanie stabilizatorów napięcia Badanie stanów nieustalonych Badanie tranzystora bipolarnego z izolowaną bramką _IGBT_ Badanie układów czasowych Badanie układów odwróconego sterowania Badanie układu regulacji zamknięto-otwartego Badanie wzmacniacza RC Badanie wzmacniacza różnicowego Bezpieczeństwo przepływu informacji oraz PGP Identyfikacja na podstawie odpowiedzi skokowej dla projektowania reg. PID.pdf Komunikacja mikrokontrolera serii ’51 z komputerem pokładowym samochodu Ford Escort Korekta położenia biegunów Modele komunikacyjne zdefiniowane w warstwie aplikacyjnej FMS standardu Profibus. Źródło: "Sieci miejscowe Profibus" - Krzysztof Sacha. Narzędzie LTI Viewer oraz RL Tool Podpis elektroniczny Pomiar grubości powłok Pomiar przesunięć liniowych Problemy zabezpieczeń transmisji pakietów TCP-IP w sieciach komputerowych Projekt automatyki dla mieszalnika dwóch komponentów S7 200 Projekt cyfrowego regulatora PID w oparciu o analogowy Projekt imadła Projekt regulatora PID i porównanie jego działania z układem kaskadowym Rozwiązenie problemu komiwojażera metodą podziału i ograniczeń Sprawozdanie URZO Sterowanie obiektem Gs Sterowanie z modelem odwrotnym Projektowanie neuronowego predykatora parametrów procesu Symulacja samochodu oraz czajnika przy użyciu programu Matlab Symulator układu regulacji automatycznej z regulatorami PID Synteza sprawozdanie Układ regulacji z liniowym regulatorem predykcyjnym GPC oraz obiektem Gs Układ regulacji z obiektem cieplnym i regulatorem dwustawnym PID Układy regulacji z rzeczywistym regulatorem PID Wyznaczanie macierzy przestrzeni stanów Wyznaczanie parametrów silnika asynchronicznego klatkowego Wyznaczanie podstawowych parametrów silnika prądu stałego Zadanie obliczenia wymiarów oraz wytrzymałości belki Zarządzanie projektem CPM cost Zarządzanie projektem